Di dalam dokumen perjanjian atau dikenali Dokumen Tawaran Pinjaman PTPTN telah dinyatakan bahawa setiap peminjam mesti bertanggungjawab untuk membuat bayaran